Cover

Migranci docierają do Wlk. Brytanii zdobywszy wpierw obywatelstwo innych krajów unijnych lub zawarłszy fikcyjne małżeństwo z obywatelem/ką Unii – wynika z raportu brytyjskiego rząducytowanego przez dziennik The Times. Dokument, opracowany przez głównego inspektora ds. granic oraz imigracji, stwierdza że –

obywatelstwo łatwiej jest uzyskać we Włoszech czy Niemczech niż w Zjednoczonym Królestwie. Mając je, migranci przenoszą się do Wielkiej Brytanii, gdzie pracują i korzystają z usług publicznych. [...]Liczba fikcyjnych związków zawieranych z obywatelami Unii w Wielkiej Brytanii także rośnie, mieszkańcy krajów spoza Europy próbują w ten sposób omijać rządowe regulacje, których celem jest zmniejszenie napływu imigrantów.

W raporcie podkreśla się, że władze niewiele robią, by ścigać osoby zamieszane w zawieranie fikcyjnych małżeństw, chyba że są one również powiązane ze zorganizowaną przestępczością.