Cover

Na wniosek premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, prawdopodobnie poprzez głosowanie – a nie na zasadzie konsensusu, jak miało to miejsce dotychczas – przywódcy dwudziestu ośmiu krajów członkowskich podejmą 27 czerwca decyzję o nominacji byłego premiera Luksemburga Jean-Claude Junckera na szefa Komisji Europejskiej.

Ale jak zaznacza Corriere della Sera, jeśli Cameron „ustąpi w kwestii Junckera”, to w zamian, w ramach kompromisu, będzie mógł uzyskać od unijnych przywódców „zobowiązanie, że podejmą reformę Unii, uwzględniając, w pewnej mierze, jego priorytety”.