Cover

Przedłużające się starcia między bojownikami Islamskiego Państwa w Iraku i w Lewancie (ISIS)a iracką armią mogą mieć „poważne reperkusje dla gospodarek europejskich, jeśli konflikt rozleje się na południe kraju i wywoła interwencję Syrii oraz Iranu”, donosi ABC.

Madrycki dziennik pisze, że cena baryłki ropy naftowej już wzrosła o 5%, co „może zagrozić gospodarczemu ożywieniu” w krajach Unii.