Cover

Stawki za roaming na terenie Unii spadną 1 lipca po raz trzeci od 2012 r. w wyniku rozporządzenia Komisji Europejskiej, donosi Rzeczpospolita. Ceny połączeń komórkowych za granicą zmniejszą się o ok. 20 procent, ceny smsów o 24 procent, a koszt wysyłania wiadomości multimedialnych i korzystania z mobilnego Internetu stopnieje o ok. 50 procent. „Obniżanie – a wkrótce prawdopodobnie całkowite zniesienie – opłat roamingowych da wyjeżdżającym większą swobodę korzystania z usług telekomunikacyjnych”, powiedziała gazecie Małgorzata Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rzeczpospolita przypomina, że Bruksela planuje całkowite zniesienie opłat roamingowych w 2015 r., natomiast według wyliczeń Komisji Europejskiej dotychczasowe obniżki cen roamingu uaktywnią 300 milionów użytkowników, którzy obecnie nie korzystają usług mobilnych podróżując za granicę.