Cover

Słabe wyniki trzech największych gospodarek strefy euro spowodowały stagnację w drugim kwartale 2014 r., donosi Financial Times.

Francja zanotowała zerowy wzrost, a jej rząd ogłosił, że nie zdoła w tym roku osiągnąć zamierzonej redukcji deficytu. Z kolei Włochy po raz trzeci od 2008 r. weszły w recesję.

Dziennik finansowy zauważa też, że oprocentowanie 10-letnich niemieckich obligacji spadło po raz pierwszy poniżej 1%, co zdaniem gazety wyprzedza działania Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który –

pójdzie w ślady amerykańskiego FED i Banku Anglii, i wprowadzi program skupu obligacji, by wzmocnić gospodarkę regionu. W oczekiwaniu na decyzję EBC w całej strefie euro spadły koszty zaciągania kredytów. [...] Jednak nie oczekuje się, by odpowiedzialni za politykę monetarną podjęli stosowną decyzję przed końcem roku.