Cover

Francja prze do podziału Europy na twarde jądro i peryferie, pisze Dziennik Gazeta Prawna, podkreślając, że Paryż nie uzyskał istotnych stanowisk w Komisji Europejskiej ani w PE i teraz próbuje to zrekompensować „wywróceniem unijnego porządku” .

Według gazety francuski plan, popierany przez państwa Beneluksu, przewiduje powołanie w przyszłym roku stałego przewodniczącego strefy euro i stałego sekretariatu unii walutowej. Ponadto Paryż chce także utworzenia specjalnej podkomisji ds. grupy euro w Parlamencie Europejskim i odrębnego budżetu dla państw ze wspólną walutą. Dziennik podkreśla, że

[..] gwarancja przyspieszenia integracji w ramach strefy euro miała wpływ na zgodę Francji na kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.