Cover

UE opóźni „o kilka dni” wprowadzenie nowych sankcji przeciwko Rosji, donosi Gazeta Wyborcza dzień po spotkaniu ambasadorów Unii (8 września).

Według dziennika opóźnienie (nowe restrykcje miały obowiązywać od 9 września) spowodował opór Finlandii (wspieranej przez kilka innych krajów), która uważa, że zawieszenie broni między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami jest szansą na „deeskalację” konfliktu na Ukrainie.

Jak pisze GW, nowe sankcje –

mają ograniczyć Rosnieftowi, Gazprom-Nieftowi i Transnieftowi dostęp do kredytów na europejskich rynkach finansowych (mogłyby zaciągać pożyczki maksymalnie na 30 dni), jeszcze przykręcić kredytową śrubę pięciu rosyjskim bankom państwowym oraz odciąć od kredytów firmy zbrojeniowe.

Ponadto do unijnej listy mają zostać dodane nazwiska kolejnych 24 Rosjan objętych zakazem wjazdu do UE i zamrożeniem aktywów we Wspólnocie.