Cover

Najnowszy numer polskiego czasopisma New Eastern Europe koncentruje się na Mołdawii, której umowa stowarzyszeniowa z UE weszła w życie 1 września.

Podejmowane przez Kiszyniów starania, aby zbliżyć się do Unii, stanowią główną przyczynę, dla której Mołdawię uważa się za „prymuskę” Partnerstwa Wschodniego spośród byłych radzieckich republik w Europie, zauważa pismo.

Mołdawia również odgrywa ważną rolę w „relacjach Wspólnoty z Rosją”, ponieważ wchodząca w skład jej terytorium samozwańcza republika separatystyczna Transdniestrza stanowi obecnie model dla prorosyjskich separatystów na pobliskiej Ukrainie. (tj)