Cover

„Ożywienie gospodarcze straciło impet, jako że niektóre kraje cały czas opierają się wprowadzeniu reform”, piszeABC po przemówieniu Mario Draghiego na spotkaniu z komisją ds. gospodarki i spraw monetarnych Parlamentu Europejskiego.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego dodał, że nawet jeśli EBC gotów jest zastosować inne niekonwencjonalne narzędzia, to „bez reform strukturalnych, fiskalnych i monetarnych, te działania stymulujące nie przyniosą żadnych efektów”.

Według ABC

Nawet jeśli [Draghi] nie powiedział tego wprost, to i tak wszyscy zrozumieli, że miał na myśli Francję i Włochy. Oba kraje nie wprowadziły jeszcze reform i ponownie są pod kreską.