Cover

Po tym, jak Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii przedstawił w połowie września projekt ustawy o autonomii dla Kraju Szklerów we wschodnim Siedmiogrodzie, Adevărul publikuje badanie, które sugeruje, że niewielu Węgrów potrafi określić, na czym miałaby polegać autonomia ani kto miałby dzięki niej skorzystać.

Niektórzy uważają, że przyniosłaby ona im więcej pieniędzy. Inni są zadania, że większa autonomia byłaby „błędem”, biorąc pod uwagę, że „nie da się jej wprowadzić w środku kraju”.

Projekt ustawy przedstwiony przed zaplanowanymi na 2 listopada wyborami prezydenckimi w Rumunii proponuje, aby węgierski stał się oficjalnym językiem w regionie, co – jak zauważa dziennik – byłoby sprzeczne z konstytucją.