Cover

Polskie firmy wysyłające pracowników do Niemiec, Francji czy Belgii mają do czynienia ze znacznie ostrzejszymi kontrolami niż firmy lokalne, donosi Rzeczpospolita powołując się na skargi zgłoszone do Polskiej Izby Handlu. Członkowie tej organizacji zaapelowali do rządu o pomoc w delegowaniu pracowników do krajów UE. Liczbę tych osób szacuje się rocznie na 250 tysięcy.

„Polscy przedsiębiorcy są w zmasowany sposób kontrolowani, szczególnie we Francji i Niemczech”, powiedział gazecie ekspert PIH. Sytuację ok. 25 tysięcy polskich firm, które wysyłają swoich pracowników do pracy za granicą, pogarszają dodatkowo niejasne przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ich interpretacje przez polskie sądy, zauważa Rzeczpospolita.