Rosja zaskarżyła sankcje nałożone na jej firmy przez Unię Europejską, co zdaniem The Financial Times jest „oznaką krzywdy, jaką wykluczenie tych przedsiębiorstw z globalnego rynku kapitałowego, wyrządziło rosyjskiej gospodarce”.

Państwowy gigant naftowy Rosneft i biznesmen Arkady Rotenberg poprosili Europejski Trybunał Sprawiedliwości o uchylenie decyzji Rady Europejskiej z dnia 31 lipca, na mocy której rosyjskie firmy energetyczne i banki państwowe straciły możliwość zaciągania kredytów na rynkach europejskich. Jak zauważa dziennik finansowy, w przeszłości ETS —

sprzeciwił się podobnym postanowieniom Rady w odniesieniu do Iranu i Syrii. Trybunał wytknął w szczególności, że nakładając sankcje, państwa europejskie opierały się na informacjach poufnych, co ogranicza możliwość skutecznej obrony ukaranym krajom.

Financial Times podkreśla, że potencjalnie długi proces odwoławczy „nie wróży szybkiego złagodzenia dolegliwości sankcji dla [rosyjskiej] gospodarki”.