Cover

26 października Europejski Bank Centralny opublikował swoją ocenę 130 największych banków strefy euro. 11 z nich otrzymało dwa tygodnie na wyjaśnienie, jak zamierzają poprawić swoją kondycję. Prowadzone w roku ubiegłym testy wykazały także, że „około 25 bankom brakuje kapitału”, piszeFinancial Times, podkreślając, że w ocenie EBC włoski system bankowy okazał się „największym przegranym”.

„Najdotkliwszą porażkę” zanotował Banca Monte dei Paschi di Siena, testom nie sprostało też 8 innych włoskich banków. Na dalszych miejscach czarnej listy była Grecja i Cypr (po trzy banki z oceną niedostateczną), Słowenia i Belgia (po 2 „oblane” banki) oraz Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia oraz Austria (po jednym banku, który nie zdał testu). W odpowiedzi na publikację raportu —

urzędnicy Banku Włoch skrytykowali wskaźniki stosowane podczas stress testów, nazywając je nierealnie surowymi i poddali w wątpliwość końcową liczbę włoskich banków, które nie przeszły próby.