Cover

„Nie można dłużej tolerować rajów podatkowych w Europie. To rabunek dochodów innych państw”, pisze Rzeczpospolita w związku ze skandalem Luxembourg Leaks. Straty związane z uchylaniem się od płacenia podatków szacowane są na 150 mld euro rocznie.

Według dziennika interes Unii powinien stać ponad partykularnymi korzyściami jednego z krajów członkowskich. Gazeta podkreśla, że –

Polska ma szczególne prawo do postulowania intensyfikacji walki z unikaniem podatków w miejscu prowadzenia działalności, czyli tzw. agresywną optymalizacją podatkową […] Na Zachodzie często to Polskę postrzega się jako raj podatkowy z uwagi na ulgi, jakie dawaliśmy firmom inwestującym w specjalnych strefach. Zapomina się jednak, że aby płacić u nas niskie podatki (wcale nie najniższe w Europie), trzeba zbudować firmę, zainwestować kapitał i ponieść ryzyko gospodarcze. W Luksemburgu wystarczyło zatrudnić prawnika.