Cover

„Manuel Jarmela Palos, dyrektor Służby ds. Obcokrajowców i Ochrony Granic, oraz António Figueiredo, prezes Urzędu Stanu Cywilnego i Notarialnego, zostali aresztowani 12 listopada w ramach dochodzenia dotyczącego nielegalnego wydawania tzw. ‘złotych wiz’”, donosi Publico 14 listopada.

Policjanci aresztowali jedenaście osób podejrzewanych o branie łapówek w zamian za wydawanie specjalnych kart pobytu na obszarze Schengen, które rząd portugalski oferował inwestorom zagranicznym, spełniającym określone wymagania.

Público informuje, że „policja przeprowadziła już 60 rewizji i zatrzymała 100 dokumentów w ministerstwach sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i środowiska”, a dochodzeniem może być objętych kilku wysokich urzędników państwowych.