Cover

Na zbliżającym się szczycie unijnym – Bruksela, piątek 4 lutego – Polska i Niemcy podadzą sobie ręce w kwestii finansowania infrastruktury energetycznej z budżetu Unii, donosi na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Unijni przywódcy spotkają się, by omówić kwestie dywersyfikacji źródeł energii i modernizacji sieci przesyłowej. Według warszawskiego dziennika premier Donald Tusk i kanclerz Niemiec Angela Merkel będą zabiegać o poparcie całej Wspólnoty dla dalszej integracji rynku energii. Oznaczać ma to między innymi pieniądze z unijnego budżetu na budowę „mostów energetycznych” między państwami, czemu dotychczas sprzeciwiały się Wielka Brytania i Szwecja. „Po raz pierwszy polski premier jedzie na szczyt Unii ze stanowiskiem uzgodnionym z Niemcami. W dodatku chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Warszawa i Berlin miały dotąd sprzeczne interesy w tej sprawie”, podkreśla Gazeta Wyborcza.