Cover

Według raportu Komisji Europejskiej reformy systemu sądowego powinny być realizowane we współpracy z Unią Europejską”, informuje na pierwszej stronie România liberă nazajutrz po opublikowaniu ostatniego raportu Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji (MCV). Jak stwierdził pierwszy wicepremier, Frans Timmermans, „Rumunia jest na dobrej drodze i powinna dalej podążać tym kursem”. Jednak walka z korupcją pozostaje nadal największym wyzwaniem i głównym priorytetem. Ponadto, zauważa bukaresztański dziennik, raport wyraźnie zaznacza, że jeżeli Rumunia nie dokona postępów, aby osiągnąć wyznaczone przez MCV cele, to może utracić unijne fundusze.

Rumuńskie rynki publiczne pozostają podatne na korupcję i konflikty interesów, co wywiera wpływ na absorpcję środków unijnych. [...] Komisja zastrzega sobie prawo do przydzielania funduszy unijnych i ustalania priorytetów finansowania w zależności od wdrażania reform wymaganych przez MCV.

W odniesieniu do kraju sąsiedniego, Bułgarii, raport stwierdza, że brak politycznej stabilności w ubiegłym roku spowolnił tempo dokonywanych zmian i że konieczne są dalsze wysiłki. Mechanizm Współpracy i Weryfikacji został ustanowiony w dniu 1 stycznia 2007, po przystąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE.