Mapa krajów, które oficjalnie uznają za ludobójstwo rzeź Ormian(Medz Yeghern) z 1915 r.; Hołodomor, czyli wywołaną przez Sowietów w latach 1932-33 klęskę głodu na Ukrainie oraz obie rzeczy.

Większość krajów europejskich uznaje jedno lub oba wydarzenia za ludobójstwo. Wyjątkiem są Portugalia, Islandia, Wlk. Brytania, Irlandia, Dania, Norwegia, Finlandia, Luksemburg, Białoruś, Albania i kraje byłej Jugosławii.