Autor: Lorenzo Ferrari

Korupcja kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro rocznie, a problem ten nasilił się jeszcze w ostatnich latach. W lutym 2014 r. Komisja Europejska poświęciła mu odrębny raport analizujący to zjawisko w oparciu o dane Eurobarometru.

Część z nich wykorzystał Niall McCarthy ze Statista, aby stworzyć mapę postrzegania korupcji w poszczególnych krajach członkowskich. Pokazuje ona odsetek mieszkańców danego państwa, którzy uważają, że zjawisko to ma wpływ na ich codzienne życie. Korupcja stanowi największy problem w Grecji i Hiszpanii (doświadcza jej 63 proc.) i szerzej w Europie Południowej, a najmniejszy w Danii (3 proc.), Francji oraz Niemczech (6 proc.).