Wśród krajów Unii Europejskiej, Grecja jest zdecydowanie na pierwszym miejscu pod względem rozmiarów długu publicznego. Poniższa mapa przygotowana przez Vox.com opiera się na opublikowanych w kwietniu szacunkach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od tego czasu sytuacja finansowa Grecji uległa dalszemu pogorszeniu.

Mapa pokazuje stosunek poziomu zadłużenia publicznego do PKB w odniesieniu do wszystkich krajów UE. Zauważalne różnice między krajami pozwalają lepiej zrozumieć przyczyny ich odmiennych orientacji politycznych. Na przykład trudna sytuacja w jakiej znajduje się Hiszpania wyjaśnia w jakiejś mierze sukces ugrupowania Podemos. Z drugiej zaś strony kraje położone po wschodniej stronie strefy euro należą do najmniej zadłużonych w UE i to jest też przyczyna dla której ich rządy są jednymi z najbardziej rygorystycznych w stosunku do Grecji.