Cover

„Barroso obniża rangę Lewandowskiego”, donosi na pierwszej stronie Rzeczpospolita, która dotarła do listu wysłanego do dyrektorów Komisji Europejskiej przez jej sekretarz generalną Catherine Day. Z listu tego wynika, że to szef Komisji José Manuel Barroso „i jego ludzie” , a nie polski komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski, będą osobiście nadzorować przygotowanie unijnego budżetu na lata 2014–2020. Polak ma być tylko jednym z członków grupy specjalnej, której Barroso przewodniczy. Według Rzeczpospolitej świadczy to o tym, że skoro Warszawa nie ma „jasno sprecyzowanych intencji”, jej pozycja w Unii nie jest zbyt mocna. „W Brukseli szanuje się państwa bogate i takie, które wiedzą, czego chcą. Tymczasem odkąd przyjęto nas do Wspólnoty, nie udało się nam wyraźnie określić celu, do którego dążymy”, czytamy w komentarzu dziennika.