Mapa przedstawia uśrednione roczne zmiany w zaludnieniu 43 europejskich krajów. Kolorem niebieskim zaznaczono obszary, gdzie liczba mieszkańców zmalała, czerwonym te, gdzie wzrosła. Intensywność barwy odzwierciedla wielkość demograficznej zmiany: tam, gdzie zmiana przekroczyła 2 proc. w skali roku, kolor jest najgłębszy.

Dane pochodzą z lat 2001-2011, świeższych brak. Zebrali je i opracowali badacze z BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung), niemieckiej organizacji publicznej prowadzącej badania geograficzne.

Największy przyrost ludności zaobserwowano na Wyspach Brytyjskich, we Francji i śródziemnomorskiej części Hiszpanii. Największy spadek na Bałkanach, w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego oraz w większości krajów basenu Morza Bałtyckiego. W jednym kraju mogą występować różne trendy: i tak np. najszybciej przyrastały populacje miast położonych na północnym-zachodzie Europy.