Europa jest jednym z regionów o największym zanieczyszczeniu świetlnym. Powody to przede wszystkim duża gęstość zaludnienia i wysoki stopień rozwoju. Wykorzystując nocne zdjęcia Ziemi zrobione przez NASA, geograf Benjamin D. Henning opublikował na swojej stronie powyższą mapę Europy.

Poszczególne europejskie regiony zostały powiększone proporcjonalnie do stopnia zaludnienia: te o największej liczbie mieszkańców wydają się większe, każda część mapy reprezentuje podobną liczbę ludności. Jak można się było spodziewać, najgęściej zaludnione regiony – Londyn, kraje Beneluksu oraz Ile-de-France – są zarazem najmocniej oświetlone.

Mapa ilustruje dwa interesujące zjawiska. Po pierwsze, zachodnia Europa jest zdecydowanie jaśniej oświetlona niż część wschodnia kontynentu. Po drugie, w Europie są regiony, gdzie ludność koncentruje się w kilku dużych ośrodkach miejskich (Europa Wschodnia, ale także Paryż, Madryt, Ateny) oraz takie, które oplata gęsta siatka miast średniej wielkości. Są to np. północne Włochy, zachodnie Niemcy oraz kraje Beneluksu.