Projekt redystrybucji azylantów przykuwa ostatnio uwagę świata. Powyższa mapa pokazuje dystrybucję azylantów między styczniem a czerwcem 2015 r. Wielkość krajów odzwierciedla liczbę złożonych w nich podań o azyl. W sumie wpłynęło ich w tym okresie ponad 400,000. Na małej mapie przedstawiono potencjał demograficzny poszczególnych krajów.

Kraje nadzwyczajnie powiększone przyjęły największą liczbę azylantów. Do grupy tej zalicza się większość krajów Europy południowo-wschodniej oraz Niemcy (na czele listy), ale również Szwajcarię, Austrię, kraje Beneluksu oraz Szwecję. Oprócz Malty i Włoch, kraje graniczne Unii przyjęły stosunkowo niewielką liczbę azylantów – niektóre z nich tak małą, że praktycznie nie widać ich na mapie.

Mapę opublikował na swojej stronie geograf Benjamin Henning, wykorzystując do jej opracowania dane Eurostatu.