Ta mapa, przygotowana przez Giulio Zucchiniego, pokazuje, kto – zdaniem Europejczyków –powinien podejmować decyzje w sprawie migracji. Według badania, które przeprowadzono we wszystkich krajach członkowskich we wrześniu 2015, prawie dwie trzecie mieszkańców Unii uważa, że decyzje w tej kwestii powinny być podejmowane na szczeblu unijnym a nie narodowym, podczas gdy osiem na dziesięć osób stwierdziło, że azylantów należy „lepiej rozmieścić we wszystkich krajach członkowskich UE”. Niemniej odpowiedzi różnią się znacznie w zależności od kraju.

Tymczasem, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwołał mini-szczyt z udziałem przywódców Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Serbii, Słowenii i Węgier, aby omówić przepływ uchodźców szlakiem przez Zachodnie Bałkany. „Celem spotkania ma być uzgodnienie wspólnych wniosków operacyjnych, które mogłyby zostać natychmiast wdrożone”, stwierdza komunikat Komisji.