Ta interaktywna mapa sporządzona przez CAIT, czyli Climate Data Explorer of the World Resources Institute (Ekplorator danych klimatycznych Instytutu Zasobów Światowych) uwzględnia różne źródła danych (takie jak Międzynarodowa Agencja Energii oraz FAO) i pokazuje emisje wszystkich gazów cieplarnianych (GHG) w przeliczeniu na mieszkańca, jak również główne źródła emisji w poszczególnych krajach w roku 2012. Przedstawia też szacunki odnośnie emisji GHG, których źródłem jest bezpośrednie użytkowanie ziemi przez człowieka, zmiany w użytkowaniu gruntów i działalności leśnej, m.in. wycinka drzew. Im ciemniejszy kolor, tym większa emisja GHG.

Negocjacje na szczycie COP21 w Paryżu wchodzą w decydującą fazę, a francuscy dyplomacji są zdeterminowani, by osiągnąć porozumienie przed 11 grudnia. Obecnie „UE oraz 79 krajów afrykańskich, karaibskich i pacyficznych domaga się wprowadzenia systemu monitorowania i ponownej oceny przyjętych zobowiązań, tak by można było wyznaczać jeszcze bardziej ambitne cele redukcji emisji. Największe kraje rozwijające się odrzucają obliczenia dotyczące sum, jakie bogaty świat już im przekazał, i upominają się, by przyjęły one kolejne finansowe zobowiązania”, donosi The Guardian. Jak dodaje dziennik, „francuska prezydencja prowadzi za kulisami decydujące rozmowy z ministrami, całymi blokami a także mniejszymi grupkami państw, by do środy wypracować kompromisowy projekt porozumienia”.