Cover

„Europa wykluczonych”, tak Dziennik Gazeta Prawnakomentuje na pierwszej stronie postępowanie rządów Francji i Niemiec, które zadecydowały o tym – wbrew wcześniejszym obietnicom – że w szczycie zwołanym na 11 marca, a poświęconym reformie strefy euro uczestniczyć będą wyłącznie jej członkowie. Według gazety, oznacza to „wykluczenie” i „marginalizację” państw Unii spoza eurolandu. Decyzja to bolesna tym bardziej, że – jak pisze DGP – polski rząd bardzo zabiegał o obecność na tym spotkaniu i w zamian za status obserwatora był nawet skłonny dołożyć się do funduszu ratującego unijnych bankrutów. „Konrad Adenauer, Jean Monnet i Robert Schuman przekonali świat, że tylko Europa bez granic może być bezpieczna, dziś dowiadujemy się, że tylko Europa za zamkniętymi drzwiami będzie bezpieczna”, ubolewa w komentarzu warszawski dziennik.