Cover

„Łukaszenka – dyktator na ławie oskarżonych”,woła z nagłówka The Independent, który drugi dzień z rzędu publikuje artykuł na temat białoruskiego satrapy. Brytyjska organizacja zajmująca się prawami człowieka H20 Law oświadczyła, że zamierza wnieść prywatne oskarżenie i podjąć postępowanie sądowe przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Wszystko w związku z aresztowaniem i torturowaniem setek osób po brutalnej interwencji policji skierowanej przeciwko demonstrującej opozycji 19 grudnia 2010 r. „Stowarzyszenie reprezentujeFree Belarus Now”, wyjaśnia londyński dziennik, „czyli grupę nacisku ustanowioną przez rodziny polityków opozycji, działaczy i dziennikarzy, którzy zostali aresztowani podczas tych zajść. […] Prawnicy mają nadzieję, że prywatne zaskarżenie może w końcu doprowadzić do wydania nakazu aresztowania dyktatora oraz jego współpracowników”. Obrońcy praw człowieka przesłuchali setki aktywistów aresztowanych po budzących aż nadto wiele wątpliwości grudniowych wyborach prezydenckich. I ustalili, że „tortury, bicie i nieludzkie warunki więzienne są na porządku dziennym”.