Cover

„Stosunki polsko-litewskie na dnie”, w ten sposób Jerzy Haszczyński komentuje w Rzeczpospolitej podpisaną 30 marca przez prezydent Litwy, Dalię Grybauskaitė, nowelizację ustawy oświatowej. Jak sugeruje artykuł na pierwszej stronie warszawskiego dziennika, zmiana ta pogorszy tylko sytuację 200 000 litewskich Polaków. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 lipca, nauczanie szeregu przedmiotów w języku litewskim (takich jak historia czy geografia Litwy) stanie się obowiązkowe w szkołach mniejszościowych. Według tamtejszego ministra oświaty Gintarasa Steponavičiusa krok ten podyktowany jest „potrzebą lepszej integracji polskiej mniejszości na Litwie”. Rzeczpospolita obawia się, że nowe prawo może doprowadzić do likwidacji ponad połowy ze 116 polskich szkół, gdyż wprowadza zasadę, że tam, gdzie działają dwie szkoły (z których jedna prowadzi zajęcia w języku mniejszości) i nie ma dostatecznej liczby uczniów, ta, do której uczęszczają dzieci z mniejszości narodowej, zostanie zamknięta.