Cover

„Nie dla energii atomowej”. 26 kwietnia, 25 lat po katastrofie w Czarnobylu, blisko 300 osób manifestowało w Wilnie przed parlamentem i siedzibą rządu przeciw budowie trzech elektrowni atomowych w tym regionie – jednej na samej Litwie, drugiej w rosyjskiej enklawie w Kaliningradzie i trzeciej na Białorusi. Jest to pierwsza tego typu manifestacja od 20 lat. „Mgiełka tajemnicy spowija widmo nuklearnego zagrożenia”, z żalem stwierdza Lietuvos Rytas, by przypomnieć początek marca, kiedy to premier Wladimir Putin i białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka podpisali porozumienie w sprawie budowy siłowni atomowej w Astrawie na Białorusi, oddalonej o 50 km od stolicy Litwy. Wilno czeka na odpowiedź Mińska, dotyczącą badania wpływu na środowisko, i stara się jak tylko może wyrazić sprzeciw wobec tego projektu. Rząd opracowuje bowiem obecnie tekst ustawy zakazującej zakupu energii wyprodukowanej przez elektrownie, które budzą wątpliwości.