Cover

Uwzględniając skargę obywatela Algierii Hassana El Dridiego, „Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca przestępstwo nielegalnego pobytu”, pisze w tytule La Repubblica nazajutrz po decyzji, luksemburskiego sądu. Orzekł on, że ustawa wprowadzona w 2009 r. przez włoskie władze przewidująca kary pozbawienia wolności od 1 roku do 4 lat dla nielegalnych imigrantów, którzy odmówią opuszczenia terytorium kraju, narusza prawo europejskie. W szczególności chodzi o dyrektywę z 2008 r. mającą na celu „prowadzenie skutecznej polityki w zakresie wydalania i repatriacji […] z pełnym poszanowaniem […] praw podstawowych”, wyjaśnia rzymski dziennik. „ Choć w innych krajach europejskich nielegalny pobyt jest traktowany jako przestępstwo, nie zostały one zganione”, to reakcja włoskiego ministra spraw wewnętrznych. Jego zdaniem wyrok Trybunału czyni politykę walki z nielegalną imigracją nieskuteczną, co w jego opinii „nie jest tylko problemem Włoch, lecz całej Europy”.