Cover

„CO2 – Europa chce dać przykład” – tytułuje swój artykuł belgijski dziennik Le Soir. W grudniu odbędzie się w Kopenhadze międzynarodowa konferencja w sprawie ocieplenia klimatu. 190 krajów ma tam przyjąć nowy dokument, który zastąpi wygasający protokół z Kioto. W szwedzkiej miejscowości Åre spotkali się ostatnio ministrowie środowiska krajów UE, by się do tego szczytu przygotować. Potwierdzili, że Europa do 2020 r. ograniczy własną emisję gazów cieplarnianych o 20, a może nawet 30 proc., i ma zamiar przywodzić innym w tym dziele. „Europejczycy chcą dawać przykład, ale nie rozstrzygnęli jeszcze wszystkich dzielących ich sporów. Francuzi i Belgowie są zwolennikami podatku węglowego od emisji zanieczyszczeń pochodzących spoza UE. Niemcy się temu sprzeciwiają. Nie ma żadnych decyzji, kto i w jakim stopniu ma za to płacić. Wygląda na to, że ostatnia prosta przed Kopenhagą przypominać będzie bieg z przeszkodami” – prorokuje belgijski dziennik.