Cover

„Kinder niespodzianka”, cieszy się Financial Times Deutschland. Okazuje się, że mali Niemcy wcale nie są tak biedni, jak to sugerowała OECD w 2009 r. Organizacja ogłosiła wtedy w swoim raporcie „Doing better for Families”, że w latach 2005–2008 16,3% niemieckich dzieci żyło w rodzinach zarabiających mniej niż połowę średniej płacy. A tymczasem według niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych wskaźnik ten wynosił wówczas w rzeczywistości 10%, dziś natomiast – 8,3%. „Z takimi wskaźnikami zmierzamy w dobrym kierunku”, zauważa gazeta, ale jednocześnie podkreśla, że ten „statystyczny błąd drogo kosztuje”. Dane OECD, opublikowane trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, odbiły się na polityce rodzinnej i od tamtego czasu rodziny otrzymują na każde dziecko 20 euro miesięcznie więcej, a to dodatkowy czteromiliardowy wydatek dla państwa.