Cover

„Zakaz pomocy w samobójstwie odrzucony”, obwieszcza Neue Zürcher Zeitung w dzień po porażce konserwatywnej Federalnej Unii Demokratycznej w głosowaniu nad „turystyką śmierci”, 15 maja w kantonie Zurychu. Pierwsze referendum dotyczące zakazu wspomagania samobójstwa dla wszystkich osób mieszkających w kantonie krócej niż rok zostało odrzucone przez 78,4 % głosujących; drugie, w sprawie zakazu wszelkich form wspomaganego samobójstwa, przez 84,5 %. Propozycje przedstawione wyborcom skierowane były przeciwko stowarzyszeniu Dignitas, które każdego roku pomaga zakończyć życie setce osób w terminalnej fazie nieuleczalnej choroby. „Werdykt ludności odzwierciedla masowe uznanie samostanowienia jednostki i powszechne uświadomienie sobie, nawet w bardziej oświeconych środowiskach Kościoła, że pomoc w popełnianiu samobójstwa jest zgodna z wartościami chrześcijańskimi”, wyraża zadowolenie dziennik z Zurychu.