To, co kilka lat temu wyglądałoby na prowokację, jest dziś akceptowane. Od 1 do 3 sierpnia kilkudziesięciu członków niemieckiej organizacji chrześcijańskiej Ackermann Gemeinde przyjedzie do Pilzna. Będzie to pierwsze spotkanie Niemców sudeckich w Republice Czeskiej. „Stosunki niemiecko-czeskie wyraźnie się zmieniają”, komentuje Respekt. I zaraz zauważa, że gospodarze „nie protestują, ale też nie wypowiadają się”. Zresztą od chwili powstania w roku 1946, przypomina praski tygodnik, Ackermann Gemeinde zawsze się wyróżniała. O ile większość stowarzyszeń Niemców wypędzonych z Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej żądała odszkodowań, o tyle ta organizacja usiłowała nawiązać przyjazne stosunki z Czechami i otwarcie mówiła o zbrodniach nazistowskich.