Cover

Wniosek o rozwiązanie parlamentu jest „nową szansą dla Łotwy”, pisze w tytule artykułu Diena, wszystko po decyzji prezydenta, który postanowił po raz pierwszy skorzystać z tego uprawnienia. W wystąpieniu telewizyjnym wygłoszonym 28 maja Valdis Zatlers „wykonał krok bez precedensu w historii kraju”, pisze dziennik. A zarazem publikuje na pierwszej stronie zdjęcie manifestantów, którzy wkrótce po tej wypowiedzi przyszli udzielić głowie państwa wsparcia. Za tą decyzją stała wola walki z korupcją w parlamencie, a ten odmówił ostatnio uchylenia immunitetu liderowi Łotewskiej Pierwszej Partii magnatowi finansowemu Ainārsowi Šlesersowi, choć wobec niego śledztwo prowadzi Krajowa Agencja Antykorupcyjna. W dwóch najbliższych miesiącach wyborcy zostaną poproszeni o wyrażenie w drodze referendum swojej opinii w sprawie rozwiązania parlamentu. Jeśli więcej głosów będzie „za” – co według gazety jest niemal pewne – wybory parlamentarne będą musiały się odbyć na przełomie sierpnia i września. Jeśli więcej będzie głosów przeciwnych, Zatlers będzie musiał ustąpić ze stanowiska. Poprzednie wybory parlamentarne odbyły się w październiku 2010 r.