Cover

„W Europie brak pracy dla młodych”, taki tytuł ukazał się na pierwszej stronie dziennika Politiken, który powołuje się na dane Eurostatu, świadczące o tym, że 20% młodych Europejczyków poniżej 25 roku życia nie ma pracy. Czyli 5% więcej niż trzy lata temu. W rankingu przodują Hiszpanie (ponad 45% spośród nich nie pracuje), następne miejsca zajmują Słowacy, Litwini oraz Grecy. Bezrobocie dotyka również kraje takie jak Szwecja, gdzie kryzysu nie było, a gdzie, jak zauważa Politiken, ponad 20% młodych ludzi nie jest zatrudnionych. Dania, dla której stopę bezrobocia wylicza się na poziomie „jedynie” 12%, jak na razie umknęła tej klasyfikacji. Sytuacja w Europie będzie się prawdopodobnie pogarszała, za czym pójdą długotrwałe konsekwencje, ocenia Jesper Rangvid, profesor w Copenhagen Business School: „Kiedy większa część danego pokolenia nie ma swojego miejsca na rynku pracy, poszczególne kraje tracą ważne źródło wiedzy i doświadczeń”, tłumaczy duńskiej gazecie. Tak więc Grecja, która aby otrzymać pomoc ze strony innych krajów UE oraz MFW musi zastosować drastyczny plan zaciskania pasa, stawi prawdopodobnie czoła masowemu drenażowi mózgów, w tym świeżo upieczonych absolwentów.