Cover

„Historyczne głosowanie wprowadza rozwody”, informuje The Times of Malta. W poniedziałek, 25 lipca parlamentarzyści tego kraju przyjęli ustawę, która od października tego roku umożliwi rozwody i małżeństwa osób rozwiedzionych. Za taką zmianą prawa głosowało 52 posłów, przeciw było 11 przy trzech wstrzymujących się. Premier Lawrence Gonzi był przeciw, nie zgadzało się z nim tylko trzech ministrów jego rządu. Tym samym ratyfikowane zostały rezultaty referendum z 28 maja, gdy 53% biorących w nim udział Maltańczyków opowiedziało się za przyjęciem prawa zezwalającego na rozwody. Do tej pory ta śródziemnomorska wyspa była jedynym krajem na świecie, poza Filipinami, gdzie uznane prawnie trwałe rozstanie się małżonków było niemożliwe.