Cover

„Unijny plan Marshalla promuje bankrutów”, w ten sposób DGP na swojej pierwszej stronie ubolewa nad zamiarem Komisji Europejskiej zwiększenia z 85% do 95% wkładów UE przeznaczonych na rolnictwo, projekty regionalne i infrastrukturalne krajów najdotkliwiej dotkniętych kryzysem zadłużenia, czyli dla Grecji, Portugalii, Irlandii, Rumunii, Węgier i Litwy. Niezdolne do wniesienia wkładów własnych do projektów unijnych kraje te z większości funduszów strukturalnych przyznanych im przez UE nie za wiele mają. I tak np. Rumunia wykorzystała do tej pory zaledwie 2,9 proc., a Grecja 7,9 proc. środków z funduszy strukturalnych przyznanych im na lata 2007–2013. „UE najpierw zalała europejskich bankrutów pomocą finansową, teraz zaś ustami Komisji Europejskiej zapowiedziała dla nich fory w pomocy strukturalnej… Zamiast nagrody za niezadłużanie ponad wszelki rozsądek, zostaniemy ukarani”, pisze rozgniewany komentatorDGP i podkreśla, że decyzja Komisji Europejskiej jest „niesprawiedliwa” oraz, że „unijna zasada solidarności najwyraźniej zaczyna mocno szwankować”.