Cover

Wielkie oszustwo na kredytach węglowych ujawniono właśnie w Wielkiej Brytanii, informuje francuski dziennik Le Monde. W środę 19 sierpnia aresztowano dziewięć osób podejrzanych o sprzeniewierzenie 38 milionów funtów (44 milionów euro). „Przestępcy – wyjaśnia gazeta – wykorzystali fakt, że VAT na transakcje CO2 jest nakładany w innych krajach europejskich, ale nie w Wielkiej Brytanii. Kupowali prawa do emisji ton CO2 w Zjednoczonym Królestwie i odsprzedawali je tam, gdzie były one objęte podatkiem VAT. Ale zamiast przekazać go właściwemu państwu zatrzymywali całą jego kwotę dla siebie”. Rynek praw do emisji gazów cieplarnianych zaczął gwałtownie rosnąć, odkąd Unia Europejska określiła, ile zanieczyszczeń wolno przedsiębiorstwom „produkować”. Zezwoliła tym, które mają ich „niedobór”, na odsprzedaż swoich uprawnień tym, które mają „nadwyżki”. Komisja Europejska ma ogłosić we wrześniu zmiany w swojej dyrektywie dotyczącej VAT, aby nie dopuścić do następnych oszustw.