Cover

„Trzeba rozpocząć debatę nad ryzykiem, jakie niesie ze sobą dla ludzi i społeczeństw strategia walki z pandemią. Powinna jej przyświecać troska o przestrzeganie zasad demokracji w zarządzaniu tym kryzysem”. Tak brzmi apelogłoszony na pierwszej stronie Libérationprzez dziesiątki francuskich polityków, związkowców, naukowców, lekarzy i szefów organizacji pozarządowych (Lekarze bez granic, Lekarze świata, Stowarzyszenie do walki z AIDS). W razie pandemii „zagrożenie dla zdrowia mogłoby się przerodzić w zagrożenie dla swobód obywatelskich”, podkreślafrancuski dziennik, który ujawnia, że oprócz decyzji podejmowanych samodzielnie przez merów i szefów przedsiębiorstw, rząd przygotowuje specjalne rozporządzenia dotyczące więzień: przedłużenie okresu aresztu domowego oraz nakaz procesu za zamkniętymi drzwiami. Przedmiotem krytyki jest także to, że debata na ten temat toczy się jedynie wśród ekspertów i polityków, obywateli i partnerów społecznych całkowicie się pomija.