Cover

Przedsiębiorstwo naftowe „Noble energy rozpoczęło 19 września wiercenia u zachodnich wybrzeży wyspy Afrodyty w cypryjskiej strefie gospodarczej”, donosi Politis. Gazeta pisze w tytule, że „pierwsze efekty poszukiwań gazu na dnie Morza Śródziemnego znane będą za 15‒20 dni”. Rozpoczęcie prac przez firmę z Teksasu w przestrzeni, którą Cypr zamierza eksploatować we współpracy z Izraelem, wzmaga jeszcze bardziej napięcie w stosunkach z Turcją. Cytowany przez dziennik Zaman turecki minister energetyki uprzedził, że okręty jego kraju udadzą się być może pod eskortą do spornej strefy, gdzie przeprowadzą konkurencyjne prace badawcze.