Riber Hansson, Svenska Dagbladet (Sztokholm): Islandia, gruba ryba w sieci Europy

Islandia, gruba ryba w sieci Europy –
Presseurop

23 lipca pogrążona w kryzysie Islandia zgłosiła akces do członkowstwa w UE