Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

New Eastern Europe

  • Miasto: Kraków
  • Język: angielski
  • Nakład: 3,700
New Eastern Europe

New Eastern Europe to ukazujący się w Krakowie kwartalnik poświęcony centralnej i wschodniej Europy. Wśród swoich celów redakcja wymienia budowę większego wzajemnego zrozumienia i promowanie dialogu pomiędzy państwami, które niegdyś znajdowały się w radzieckiej strefie wpływu. Kwartalnik publikuje analizy i komentarze dziennikarzy, ekspertów, analityków, pisarzy, historyków, a także czołowych polityków zarówno z Zachodu, jak i Wschodu.

Linki zewnętrzne

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2017