Była minister sprawiedliwości z ramienia socjaldemokratów, Herta Däubler-Gmelin i lewicowa partia Die Linke chcą złożyć w trybie pilnym skargę do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe po przyjęciu przez parlament 29 czerwca europejskiego paktu fiskalnego.

Cover

Apel do sędziów o zawieszenie europejskiego paktu fiskalnego – Berliner Zeitung

„Czy pani kanclerz pójdzie na ustępstwa, nie będzie blokować wzrostu gospodarczego i wpychać nas na drogę prowadzącą do kolejnego kryzysu?”

Cover

Najgroźniejszy przywódca europejski – New Statesman

Jak wynika z tajnych dokumentów, Szwecja, państwo tradycyjnie neutralne i niebędące członkiem NATO, udostępni swoje samoloty bojowe do obrony Norwegii w razie ataku. Obietnicę tę złożyła podczas wspólnych manewrów z Sojuszem Atlantyckim w październiku 2011 r.

Cover

Szwecja gotowa wyruszyć na wojnę wspólnie z NATO – Svenska Dagbladet

Nasilenie ataków podatników niebędących w stanie spłacić swoich należności na inspektorów kontroli skarbowej skłoniło przedstawicieli tej profesji do zorganizowania kursów samoobrony obejmujących posługiwanie się bronią.

Cover

Pracownicy skarbówki trenują samoobronę i domagają się broni – i

Trybunał Konstytucyjny uznał nieznaczną większością głosów (6:5), że potępienie terroryzmu przez niepodległościową partię baskijską w jej statucie jest wystarczającym argumentem, by pozwolić jej na udział w wyborach. W marcu 2011 r. Sąd Najwyższy uprawomocnił decyzję rządu, który zakazał Sortu startowania w wyborach lokalnych.

Cover

Lewica abertzale i partia Sortu znowu legalna – El Correo

„Białoruska lista katyńska”, po której ślad zaginął 72 lata temu, odnaleziona została przez rosyjskiego historyka, Natalię Liebiediewą. Lista 1996 Polaków przewiezionych do więzienia w Mińsku, gdzie prawdopodobnie zostali rozstrzelani na rozkaz Stalina i Berii, dostarcza informacji na temat losu części 21000 oficerów zaginionych w Związku Radzieckim podczas Drugiej Wojny Światowej. Lista zawiera nazwiska osób, których nie uwzględniono w wykazie polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Lesie Katyńskim, których zwłoki zostały odnalezione przez Niemców w 1943 r.

Cover

Lista Stalina – Gazeta Wyborcza

Senat uchylił immunitet senatora Luigi Lusiego, byłego skarbnika centrolewicowej partii Margherita. Jest on oskarżony o sprzeniewierzenie środków publicznych. To pierwszy przypadek głosowania senatorów za nakazem aresztowania.

Cover

Zgoda na zatrzymanie. Lusi w więzieniu. – La Repubblica