Europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej podał się 16 października do dymisji po pojawieniu się jego nazwiska w śledztwie prowadzonym przez unijny Urząd do Walki z Nadużyciami Finansowymi (OLAF). Do tej właśnie instytucji wpłynęła skarga szwedzkiej firmy Swedish Match, która oskarżała o próbę wyłudzenia pieniędzy maltańskiego biznesmena powołującego się na bliskie kontakty z Dallim. Oczekiwał na korzyści finansowe w zamian za wpłynięcie na przyszłe unijne przepisy dotyczące produktów tytoniowych.

Cover

John Dalli podaje się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie nadużyć finansowych – The Times of Malta

Francuska Komisja informatyki i swobód obywatelskich, wspierana przez wszystkie europejskie organa ds. ochrony danych osobowych (zwane G9), wzywa amerykańskiego giganta internetowego do zmiany „w trzy-cztery miesiące” nowych zasad poufności tak, by stały się one bardziej czytelne dla użytkowników. Jeśli Google tego apelu nie posłucha, narazi się na sankcje karne.

Cover

Europa stawia ultimatum Google’owi – La Tribune

Niemiecki minister finansów chce, by europejski komisarz ds. budżetu otrzymał prawo do ingerowania w budżety państw członkowskich. Propozycja zgłoszona w przededniu posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 października wywołała ożywione dyskusje. Tym bardziej, że wymagałaby ona nowelizacji traktatów, podkreśla gazeta.

Cover

Schäuble chce skłonić UE do ofensywy – Financial Times Deutschland

Ponad 80 osób zostało zatrzymanych podczas „Operacji Cesarz” skierowanej przeciwko chińskiej mafii piorącej brudne pieniądze poprzez finansowanie hiszpańskich przedsiębiorców. Na czele mafijnej siatki stał chiński magnat Gao Ping kontrolujący Cobo Calleja, strefę przemysłową w okolicach Madrytu, która stała się jednym z największych punktów dystrybucji artykułów made in China w Europie. Siatka „prała” podobno 200–300 milionów euro rocznie, na łączną kwotę 1,2 miliarda euro.

Cover

Cios zadany bezkarnej dotąd chińskiej mafii – ABC

Siedem obrazów Picassa, Matisse’a, Freuda, Moneta, De Haana i Gaugina zostało skradzionych z muzeum Kunsthal w Rotterdamie. Dzieła pochodzące z fundacji Triton, prywatnych zbiorów holenderskiej rodziny Cordia, których wartość szacowana jest w sumie na 50–100 milionów euro, są praktycznie nie do sprzedania na rynku. Zdaniem ekspertów może w tym przypadku chodzić o „artnapping”, czyli że złodzieje żądać będą w zamian za obrazy znacznych sum pieniędzy.

Cover

Zamówienie czy głupi wybryk? – De Volkskrant

Ojcowie powinni być w większym stopniu zaangażowani w opiekę nad dziećmi i mieć prawo do dłuższych urlopów tacierzyńskich, sugeruje Gazeta Wyborcza, która popiera projekt premiera Donalda Tuska wydłużenia urlopów macierzyńskich z obecnych 6 do 12 miesięcy. Projekt ten zapowiedział premier w wystąpieniu zwanym drugim – po ponownym objęciu stanowiska w 2011 r. – exposé.

Cover

Jak rodzić, panie premierze? – Gazeta Wyborcza

Po wielogodzinnych negocjacjach członkowie rządzącej w Atenach koalicji i przedstawiciele „trójki” UE-EBC-MFW uzgodnili pakiet oszczędności gospodarczych w wysokości 13,5 miliarda euro. Od jego przyjęcia zależy przekazanie krajowi – przez UE i MFW – transzy pomocy w wysokości 31,5 miliarda euro, które ma być zatwierdzone na najbliższej naradzie eurogrupy.

Cover

Nocne porozumienie z „trójką” – To Ethnos