Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Polityka redakcyjna

1. ZASADY PUBLIKACJI

Strona internetowa VOXEUROP. EU, dostępna w 10 językach, zapewnia wyważoną prezentację bieżącej tematyki europejskiej. Przez „bieżącą tematykę europejską” nie należy przy tym rozumieć szczegółowego kalendarza wydarzeń w Unii i państwach członkowskich, lecz przegląd wybranych ważnych tematów, debat, poglądów pojawiających się w europejskiej przestrzeni medialnej. Zamiarem VOXEUROP. EU nie jest drobiazgowe relacjonowanie pracy Komisji i rozmaitych instytucji europejskich, lecz przekazywanie – w 27 państwach czlonkowskich – bieżących informacji o instytycjach europejskich i życiu politycznym w Unii Europejskiej w formie bezstronnych relacji na temat działalności i polityki organów i instytucji UE, przygotowanych lub komentowanych przez dziennikarzy zawodowych.

2 ZASADY MODERACJI

Zadaniem animatora-moderatora VOXEUROP. EU jest nadzorowanie sieci łączącej wydawców pod kątem celów realizowanych przez portal. Animator-moderator analizuje treści nadsyłane przez internautów i wprowadza różne formy interakcji: gry i konkursy, najczęściej zadawane pytania, fora dyskusyjne, czaty, sondaże itp. Celem takich działań jest zachęcanie internautów do zainteresowania się prezentowaną tematyką i działalnością VOXEUROP. EU. Animator-moderator czuwa nad bezpieczeństwem strony i nadzoruje wymianę treści między internautami. Moderator jest uprawniony do usuwania ze strony osób, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów i regulaminów oraz zasad publikacji w VOXEUROP. EU. Animator-moderator proponuje i podtrzymuje różne formy współdziałania wspólnoty internautów, zamieszczając tematy do dyskusji oraz różne rodzaje aktywności. Jego działalność umożliwia wydawcom ocenę poglądów i upodobań internautów i ułatwia dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników.

Od animatora-moderatora wymaga się dokladnej znajomości zasad działalności VOXEUROP. EU oraz dziedziny, którą się zajmuje. Dzięki tym kompetencjom animator-moderator może wychodzić naprzeciw oczekiwaniom członków wspólnoty internautów. Animatora-operatora winna cechować łatwość nawiązywania kontaktów. Jego zadaniem jest stworzenie wspólnoty internautów regularnie odwiedzających portal. Powinien również wykazywać się znajomością technicznych aspektów związanych z publikacją informacji online. Administrowanie stroną ma na celu zapewnienie wysokiej jakości prezentowanych materiałów”.

3. ZASADY POUFNOŚCI

Przechowywanie informacji i ich wykorzystywanie przez VOXEUROP. EU: Informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika: VOXEUROP. EU może przechowywać informacje nadesłane przez użytkownika – takie jak nazwisko, imię, adres elektroniczny i wiek – w celu sprawdzenia tożsamości użytkowników i wysyłania im informacji o VOXEUROP. EU. VOXEUROP. EU przechowuje również inne dane dotyczące profilu użytkownika, tzn. zainteresowania, płeć, wiek, adres pocztowy, numer telefonu. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane ani udostępniane innym użytkownikom. Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby użytkownika: adres IP, informacje o profilu, zagregowane dane użytkowników i typ przeglądarki. Dane te są wykorzystywane w zarządzaniu stroną, dostarczają informacji o użytkowaniu strony i pozwalają doskonalić oferowane usługi. Mogą być przekazywane osobom trzecim w celu lepszego dostosowania usług i informacji do potrzeb użytkowników. Adresy IP użytkowników są rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli na stronie. VOXEUROP. EU lub jego partner może od czasu do czasu patronować promocji lub konkursowi dotycącemu VOXEUROP. EU. Użytkownicy mogą wówczas zostać poproszeni o nadesłanie danych osobowych – takich jak nazwisko, adres elektroniczny lub adres domowy – oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania dla uczestników. VOXEUROP. EU udostępnia partnerom dane osobowe wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika. Każdej prośbie o udostępnienie danych towarzyszyć będzie dokładna informacja o tym, kto przechowuje dane i na jakich zasadach będą one chronione. Linki VOXEUROP. EU zamieszcza linki stron internetowych. VOXEUROP.EU nie odpowiada za politykę poufności ani praktyki stosowane na innych stronach. Użytkownik klikający na odsyłacz do innej strony powinien zapoznać się z obowiązującą tam polityką poufności. Nasza polityka poufności dotyczy jedynie informacji przechowywanych przez VOXEUROP. EU. Korekta/aktualizacja lub usuwanie informacji Użytkownicy PRESSEUROP. UE mogą w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć część lub całość własnych danych osobowych po wejściu na swój profil. Bezpieczeństwo Konto na VOXEUROP. EU jest chronione hasłem wymyślonym przez użytkownika. VOXEUROP.EU podejmuje wszystkie możliwe i zgodne z przepisami środki, żeby zagwarantować poufność danych dotyczących kont użytkowników. PRESSEUROP. UE nie bierze odpowiedzialności za niedozwolone sposoby wchodzenia na konta i korzystania z nich, uszkodzenia oprzyrządowania i oprogramowania oraz inne czynniki w każdej chwili zagrażające bezpieczeństwu danych użytkowników. Za poufność hasła odpowiada wyłącznie użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić VOXEUROP. EU o każdym przypadku wykorzystania jego hasła bez zezwolenia. Przesyłanie i rozpowszechnianie informacji przechowywanych na VOXEUROP. EU O ile niniejsze zasady poufności nie stanowią inaczej, VOXEUROP.EU nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których uznamy, że jest to konieczne: (1) stosownie do wymogów obowiązującego prawa lub w przypadku pozwu sądowego, nakazu przeszukania i wszelkich innych środków prawnych podjętych wobec VOXEUROP. EU, niezależnie od tego, czy zastosowanie się do nich jest wymagane, czy też nie, przez prawo francuskie lub unijne; (2) w celu wypełnienia warunków umowy o korzystaniu z VOXEUROP. EU lub ochrony naszych praw; lub (3) dla zapewnienia bezpieczeństwa czytelnikom i użytkownikom serwisu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Modyfikacja polityki poufności”. Modyfikacja polityki poufności Nasza polityka poufności może ulegać okazjonalnym zmianom. W takim przypadku modyfikacje zostaną opublikowane na naszej stronie, aby użytkownicy zapoznali się z nimi i wiedzieli, jakie informacje przechowujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy i kiedy będziemy je rozpowszechniać. Po ogłoszeniu jakiejkolwiek, nawet najmniejszej modyfikacji każdy użytkownik strony jest zobowiązany zastosować się do niej. W przypadku wykorzystania informacji umożliwiających identyfikację osoby użytkownika w sposób materialnie inny niż w chwili wprowadzania danych do bazy, użytkownicy zostaną o tym uprzedzeni w formie ogłoszenia na naszej stronie umieszczonego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Komentarze czytelnika

Zachęcamy do zamieszczania komentarzy (niektóre z nich czasami tłumaczymy), które zawierają własne przemyślenia, specjalistyczną wiedzę lub fakty pomagające czytelnikom w zrozumieniu artykułu.

We accept comments based on viewpoint alone, without regard to the opinion expressed.

We delete and edit comments which contain unreadable (or untranslatable) prose, defamation, clear hate speech or gratuitously offensive language.