Polityczna mapa Europy

Opublikowano w dniu 1 sierpnia 2011 o 15:51

Brytyjski Guardian opublikował na swojej stronie internetowej ciekawe mapy. Ilustrują one zmienny krajobraz polityczny Starego Kontynentu na przestrzeni ostatniego półwiecza.

„Europa nigdy nie była równie niebieska jak dziś”, konstatuje gazeta, czyniąc aluzję do rosnących wpływów prawicy (oznaczonej kolorem niebieskim) w krajach europejskich. Spośród 27 państw Unii, lewicowe partie trzymają się jeszcze u władzy w pięciu krajach (Hiszpanii, Austrii, Grecji i Słowenii), w pozostałych dominują ugrupowania konserwatywne.

Tyle zostało z Unii, której ton – jeszcze w 2004 r. – nadawali ówcześni lewicowi giganci: Wielka Brytania i Niemcy. Wystarczy jednak cofnąć się w czasie do 1993 r., gdy podpisywano traktat z Maastricht, by przekonać się, że wówczas linia podziału biegła z grubsza między lewicowym Południem (Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja) a konserwatywną Północą (Portugalią, Wielką Brytanią, Holandią i świeżo zjednoczonymi Niemcami) rządzoną przez konserwatystów lub chrześcijańskich demokratów.

Jeszcze cztery lata wcześniej, przed obaleniem muru berlińskiego, ogromne połacie środkowej i wschodniej części kontynentu zajmowały państwa totalitarne. Zaskakujące, jak wielkie zmiany nastąpiły od tamtego czasu. Zmiany, które często przyjmujemy za pewnik, uznając, że historia nie mogła się potoczyć w inny sposób.

Newsletter w języku polskim

Warto spojrzeć na te mapy, by uzmysłowić sobie, jak daleką drogę przebyła nasza część Starego Kontynentu od tamtej pory, jak wiele udało się zrobić (choć błędów też popełniono niemało), mimo różnorodnych trudności, konfliktów (Bałkany) oraz serii mniejszych lub większych kryzysów.

Mapy pokazują też, że kryzys, w jakim od czasu fiaska tzw. trzeciej drogi znalazła się europejska lewica pogłębia się niemal równie dramatycznie, jak niespłacone długi Grecji. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie, zdołała ona przemalować mapę Europy na czerwono.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!