Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)

Koniec.