Subcultură: grup social, etnic, regional, economic care prezintă modele de comportament specifice, ce îl disting de alţi membri ai unei societăţi sau culturi mai largi.“ Aceasta este definiţia din dicţionarul online Merriam-Webster.

Mădălina Şchiopu aminteşte în editorialul dosarului "Subcultură şi stiluri de viaţă alternative" definiţia termenului, dar trece în revistă şi extensiile acordate de teoriile unui Michel Maffesoli, de exemplu. Acesta din urmă avansează ideea de trib urban. Cartea sa, "Vremea triburilor: declinul individualismului în societăţile postmoderne"a oferit o nouă perspectivă asupra fenomenului: deşi declanşată de motivaţii individualiste, afilierea la grupuri urbane subculturale riscă să recadă în tribalism.

Nici opinia ziaristului finlandez Tommi Laitio nu este uitată. El semnează în acelaşi dosar un larg articol despre ce înseamnă "a fi european în experienţa tinerilor de astăzi". "Intrebarea dacă subculturile pot fi tolerate de către majoritate sau dacă ele mai pot reprezenta un simptom al conflictului dintre generaţii a devenit de prisos", consideră Mădălina Şchiopu. Singura noastră problemă este ca "stilul de viaţă diferit să nu se transforme, din simplă alternativă, în unică şansă".